Trusselen mot et sunt og hygienisk inneklima

Et godt fungerende avløpssystem er avgjørende for å opprettholde et sunt og hygienisk inneklima i hjemmet ditt. Luftingen av avløpet spiller en viktig rolle i å sikre at systemet fungerer best mulig og forhindrer potensielle problemer. Dessverre kan feilaktig eller manglende lufting føre til alvorlige konsekvenser, inkludert tømte vannlåser og oppsamling av farlige gasser som slippes ut i boligen din.

For å forstå betydningen av lufting, er det nødvendig å se nærmere på hva som skjer i avløpet når du bruker toalettet eller andre vanninstallasjoner. Når du skyller ned i toalettet, vasker og sluk, skapes det et undertrykk bak vannbølgen som strømmer gjennom rørene. Uten tilstrekkelig lufting kan dette undertrykket suge ut vann fra vannlåser, som er den siste linjen av forsvar mot vond lukt og giftige gasser. En tom vannlås medfører at kloakkgasser har direkt tilgang til din bolig.

En effektiv lufting av avløpet krever en lufteledning som går over taket på boligen. Denne lufteledningen fungerer som en ventil og sørger for at luft strømmer inn i rørsystemet, opprettholder et stabilt trykk og sammen med vannlåser forhindrer gasser fra å sive ut av sluk og vasker. Det er også viktig å huske at den kommunale hovedledningen også er avhengig av lufting, og derfor er samspillet mellom ditt avløpssystem og hovedledningen avgjørende for en gunstig funksjon.

Kloakkgassene i avløpssystemet kan inneholde giftige stoffer som hydrogensulfid, ammoniakk, metan, karbondioksid, svoveldioksid og nitrogenoksid.

Imidlertid kan lufteledningen over taket bli tett av ulike årsaker. Dette kan skyldes fuglereir i røret, glemt beskyttelseskopp eller utilstrekkelig dimensjonering av lufteledningen. Sistnevnte er spesielt relevant for eldre soilrør, der gassene i røret kan påvirke veggene og gradvis redusere dimensjonen. Endringer i rørdimensjonen for å lette installasjonen gjennom taket kan også føre til problemer. Det er derfor viktig å sikre at lufteledningen har minimum samme dimensjon som hovedavløpet, som typisk er 110 mm i dagens eneboliger.

Andre årsaker til forstyrrelser i luftingen

En svanke eller hindring i avløpsledningen kan skape en rekke problemer, inkludert bobling i vannlåser, illeluktende gass og til og med total blokkering av avløpet. Når avløpsrøret har en svanke, vil vannet fylle opp røret, og det reduserte tversnittet vil hindre riktig luftstrøm gjennom rørene. Dette kan også føre til alvorlige forstoppelsesproblemer når smuss, hår og papir samler seg opp i svanken og skaper blokkeringer. Objekter og hindringer i røret kan også forhindre fri luftstrømning og øke risikoen for forstoppelse, blokkering og problemer med lufting.

Gjengrodde avløp fra sluk og vasker fører til dårlig sirkulasjon av luft i avløpet. Når avløpene blir for tette til å la vann og luft strømme fritt gjennom dem, oppstår det et vakuum bak vannet. Dette vakuumet kan tømme vannlåsen fra sluket eller vasken., og vil du oppleve dårlig lukt og utsette deg selv og familien din for kloakkgasser. Det er derfor avgjørende å få ryddet opp i gjengrodde avløp så raskt som mulig.

Hvordan kan man forebygge dette?

Hvis du opplever gjentatte tilfeller der vannlåsen tømmes eller vannet går sakte ned når du trekker ned i toalettet, er det viktig å handle. Disse symptomene kan indikere en underliggende feil i luftingen av avløpet som kan føre til alvorlige problemer hvis de ikke blir løst i tide. En rask og effektiv løsning er å få utført en grundig rens av avløpet, der vår rørinspektør vil identifisere å fjerne årsaken.

For mer informasjon om viktigheten av tilstrekkelig lufting i avløpssystemet og hvordan du kan opprettholde et sunt og hygienisk inneklima, følg våre oppdateringer på inspectify.no. Ta gjerne kontakt med oss, vi er klare til å svare på spørsmål og hjelpe deg med å sikre at avløpssystemet ditt fungerer optimalt. Ta vare på hjemmet ditt og helsen til deg og din familie ved å sørge for riktig lufting i avløpet!

  • Rørinspeksjon