Hva betyr den nye avhendingsloven for deg som skal selge eller kjøpe bolig?

Den 1. januar 2022 trede den nye avhendingsloven i kraft. Loven har som mål å gjøre bolighandelen tryggere og mer forutsigbar for både selger og kjøper. Men hva innebærer egentlig de nye reglene, og hvordan påvirker de deg som skal selge eller kjøpe bolig?

Den viktigste endringen i den nye loven er at selgers opplysningsplikt og mangelsansvar skjerpes betydelig. Det betyr at selger må gi mer og bedre informasjon om boligens tilstand, og at det blir vanskeligere å fraskrive seg ansvaret for eventuelle feil eller mangler ved boligen.

Selger plikter nå til å dokumentere boligen bedre og kjøper har størere ansvar for å sette seg inn i boligens tilstand.

Hva betyr dette for selger.

For å oppfylle opplysningsplikten må selger sørge for å innhente en tilstandsrapport fra en kvalifisert takstmann eller bygningskyndig person. Denne rapporten skal følge minstekravene som er fastsatt i en ny forskrift til loven. Rapporten skal gi et objektivt og grundig bilde av boligens tekniske tilstand, samt peke på eventuelle risikoer eller skader som kan oppstå i fremtiden.

Hva betyr det for kjøper?

For kjøper betyr den nye loven at det blir lettere å få oversikt over boligens tilstand, og at det blir mindre rom for ubehagelige overraskelser etter overtakelsen. Men loven stiller også noen krav til kjøper, blant annet at kjøper anses å kjenne til de forhold som fremkommer tydelig av tilstandsrapporten. Det betyr at kjøper ikke kan klage på noe som var dokumenter, synlig eller lett å oppdage ved en vanlig befaring.

Mer detaljert informasjon om avhendingsloven finner du her.

Reklamasjonsfrister

Den nye loven gir også noen endringer i reklamasjonsfristene, altså hvor lenge etter overtakelsen man kan klage på feil eller mangler ved boligen. Den generelle fristen er fortsatt fem år, men hvis man oppdager noe som gir grunnlag for mistanke om en mangel innen to år etter overtakelsen, må man reklamere innen rimelig tid etter dette.

Den nye avhendingsloven vil gjelde for alle kontrakter som inngås etter 1. januar 2022. Hvis du skal selge eller kjøpe bolig, bør du sette deg godt inn i de nye reglene og hva de betyr for deg. Du bør også søke råd fra en profesjonell eiendomsmegler som kan hjelpe deg med å gjennomføre en trygg og smidig bolighandel.

  • Boligsalg