Inspectify, inspeksjoner med nytt perspektiv

Startet 2022

Vår historie

Inspectify AS er et selskap som ble grunnlagt i 2022 av Henning Bødtker-Lund, en erfaren rørinspektør med over 20 års bakgrunn i bransjen. Etter en lang karriere innen rørinspeksjon og rørfornying, innså Henning verdien av å endre holdningen til disse tjenestene. Han forsto at det var nødvendig å oppdatere tankegangen rundt rørinspeksjon og rørfornying for å kunne levere best mulig kvalitet til kundene. I 2022 startet vi arbeidet med å forbedre tilnærmingen til disse tjenestene, og i 2023 lanserte vi vår visjon for bransjen. Vi satte oss som mål å ligge i forkant når det gjaldt utstyr, tilnærming og arbeidsmetodikk for å kunne tilby enestående tjenester som ville sette en ny standard for hele bransjen.

Vi brenner for å kunne tilby en helhetlig plattform som kan dekke alle eiendomsinspeksjonsbehov i hele Norge. Dette er et ambisiøst mål som vi har forankret som vår visjon for fremtiden. Vi forstår at veien dit er krevende og krever tett samarbeid med seriøse aktører som deler vår langsiktige og forretningsorienterte tilnærming. For å nå vårt mål, er det viktig at vi bygger sterke partnerskap på tvers av bransjer, som kan gjøre prosessene enklere for både bedrifts- og privatkunder. Vi vil ikke bare forenkle inspeksjonsprosessen, men også øke kvaliteten på våre tjenester, slik at vi kan levere den beste opplevelsen for våre kunder.

Målet til Inspectify er å alltid være:

  • Strategiske partner innen eiendomsinspeksjon
  • Profesjonelle med integritet og toppteknologi
  • Forpliktet til kundetilfredshet og partnerverdi

Dette oppnår vi gjennom:

  • Ærlighet i alt vi gjør
  • Rettferdighet over egeninteresse
  • Vise ansvarlighet, kompetanse og troverdighet
  • Positiv moral og gjensidig respekt
  • Vennlighet og høflighet
  • Personlig og profesjonell vekst
  • Morsomt og utfordrende arbeidsmiljø

Inspectify er bygget på et godt moralsk kompass som gjennomsyrer alt vi gjør. Vi har tydelige verdier og prinsipper som styrer våre handlinger og beslutninger. Vi innrømmer at vi ikke er feilfrie, men vi lar oss inspirere av å skape positive relasjoner med våre kunder og partnere.