En rørinspeksjon kan spare deg for tid, penger eller hodepine

Den nye avhendingsloven som trådte i kraft 1. januar 2022 har som mål å gjøre bolighandelen tryggere og mer forutsigbar for både selger og kjøper. Loven setter større krav til gjennomsiktighet i forbindelse med et boligsalg, og gir selger en plikt til å opplyse om alle relevante forhold ved boligen som kan ha betydning for kjøperens valg. For å oppfylle denne plikten er det viktig med så mye dokumentasjon om boligen som mulig, spesielt om de delene som ikke er synlige eller lett tilgjengelige. Du kan lese mer om avhendingsloven her.

En av de viktigste delene av boligen er rørene som sørger for vannforsyning og avløp. Rørene i en bolig eller eiendom er en viktig del av infrastrukturen som påvirker både komforten og verdien av boligen. En boligsakkyndig kan vurdere de synlige rørene i din bolig, men rørene er ofte skjult bak vegger, under gulv, under plener og innkjørsler. For å dokumentere tilstanden på de skjulte rørene og avdekke eventuelle feil, skader eller slitasje som kan føre til lekkasjer eller tette rør, så må det en rørinspeksjon til. En korrekt utført rørinspeksjon gir deg en skriftlig rapport som viser at tilstanden er god eller hvor eventuelle feil og skader befinner seg og hva som skal til for å utbedre dem.

Hva er en rørinspeksjon.

En rørinspeksjon er en metode som bruker et kamera eller annen teknologi for å se inni rørene og sjekke om det er noen feil, skader eller slitasje som kan føre til problemer i fremtiden. En rørinspeksjon gir deg en grundig og objektiv tilstandsrapport over rørledningen, som du kan legge ved salgsdokumentene

Du kan lese mer om rørinspeksjon her.

Selger plikter nå til å dokumentere boligen bedre og kjøper har større ansvar for å sette seg inn i boligens tilstand.

Her er 3 fordeler for selger.

  • Du øker sjansen for å få solgt boligen raskere og til en høyere pris ved å vise at rørene er i god stand eller har blitt utbedret.
  • Du reduserer risikoen for klager, krav eller rettssaker fra kjøperen hvis det skulle oppstå problemer med rørene etter salget.
  • Du oppfyller din opplysningsplikt overfor kjøperen ved å gi et ærlig og nøyaktig bilde av tilstanden til rørene.

Her er 3 fordeler for kjøper?

  • Kjøperen får et bedre inntrykk av boligen og av selgeren som har dokumentasjonen i orden.
  • Kjøper får ikke uventetede og dyre overraskelser fra avløpsrøret etter overtagelse av bolig.
  • Kjøperen kan sove godt om natten, vel vitende om at alt er i orden.

En rørinspeksjon ved boligsalg er en smart investering som gir deg trygghet, økonomisk gevinst og miljøansvar.

Reklamasjonsfrister

Den nye loven gir også noen endringer i reklamasjonsfristene, altså hvor lenge etter overtakelsen man kan klage på feil eller mangler ved boligen. Den generelle fristen er fortsatt fem år, men hvis man oppdager noe som gir grunnlag for mistanke om en mangel innen to år etter overtakelsen, må man reklamere innen rimelig tid etter dette.

Den nye avhendingsloven vil gjelde for alle kontrakter som inngås etter 1. januar 2022. Hvis du skal selge eller kjøpe bolig, bør du sette deg godt inn i de nye reglene og hva de betyr for deg. Du bør også søke råd fra en profesjonell eiendomsmegler som kan hjelpe deg med å gjennomføre en trygg og smidig bolighandel.

  • Rørinspeksjon