Hva er en rørinspektør

En rørinspektør er en person som diagnostiserer tilstanden til rørledninger og rørsystemer. De kan jobbe med ulike typer rør, som for eksempel vannrør, avløpsrør eller industrirør. For å finne ut om det er noen feil, skader, lekkasjer eller blokkeringer i rørene bruker de spesialutstyr og teknikker.

Å velg riktig rørinspektør i dag, kan spare deg for store utgifter og ulemper i fremtiden.

En dyktig rørinspektør besitter sertifisering fra Rørinspeksjon Norge (RIN) og har høy kompetanse innen vurdering, observasjon og rapportering. Vedkommende har også bred oversikt over rørfaget og rørfornying, og kan gi kunden objektive råd om hvordan man kan forebygge eller reparere eventuelle problemer med rørene.

En dyktig rørinspektør hjelpe deg med:

  • Årsaken til hvorfor rørene dine går tett.
  • Å unngå ubehagelige overraskelser som lekkasjer, oversvømmelser, dårlig lukt eller helseproblemer som kan oppstå på grunn av dårlige rør.
  • Dokumentere avløpet før salg av bolig.
  • Gi deg riktig grunnlag for valg av rehabiliterings metode.
  • Dokumentere avløpet før overlevering av ny eller renovert bolig til sluttbruker.
  • Spare penger og tid ved å anbefale en kostnadseffektiv og lite inngripende metode for å reparere rørene der det er mulig.
  • Bidra til et bedre miljø ved å forebygge forurensning fra gamle eller ødelagte rør.

Hvor finner du rørinspektører

Det finnes flere yrker som tilbyr rørinspeksjon i dag, slik som rørleggeren, rørfornyeren, graveren, industrirenovatøren og selvstendige rørinspektører. Noen av disse yrkene tilbyr rørinspeksjon som en bi-tjeneste, mens andre har det som hovedtjeneste.

Dessverre er det ingen krav til formell utdanning innenfor rørinspeksjoner i dag. Dette kan føre til store forskjeller i kunnskap og utstyr blant rørinspektørene blant tilbydere, og det kan være vanskelig å skille disse fra hverandre.

Rørinspeksjon Norge (RIN) er en ideell organisasjon som har jobbet i mange år med å tilby kurs og sertifiseringer av rørinspektører. Mange tibydere er medlemmer hos RIN og kan sette deres logo som et kvalitetsmerke på sine websider og biler. Flere kommuner setter i dag krav til at firmaet som utfører rørinspeksjon for dem, skal være medlem av RIN og at utførende rørinspektør skal være sertifisert av RIN. Dette hever kompetansen og setter høyere krav til teknisk utstyr.

Innenfor private stikkledninger er det kunden som setter kravene og undersøker selv hvilke tilbydere som kan gi de beste tjenestene. Det finnes tilbydere som er RIN medlem og alle rørinspektører er sertifisert, men det er også mange som er RIN medlem og ikke sertifiserte rørinspektører. Du finner også rørinspektører som ikke er medlem av RIN, men som innehar masse kompetanse og teknisk utstyr.

Flere og flere tilbydere av rørinspeksjon tilbyr også andre tjenester slik som rørlegging, graving og rørfornying eller er en del av et større firma som tilbyr løsninger innen rørlegging, graving og rørfornying. Disse firmaene tilbyr ofte billigere rørinspeksjoner som et innsalg for å tilby deg løsningen de leverer. Som kunde må du være oppmerksom på at det ikke alltid er den riktige løsningen de leverer. Det er stadig avløpsledninger som blir gravd opp, der rørfornying hadde vært et bedre alternativ og motsatt der avløpsledninger blir rørfornyet, men det hadde vært en bedre løsning å skifte ut rørene. Rørfornying er big business og det blir stadig flere tilbydere, og det kan være vanskelig å vite hvem som tilbyr god kvalitet og hvem som ikke gjør det. Eller om det er riktig løsning for deg. Det er viktig å gjøre grundig research og velge en pålitelig leverandør som har erfaring med rørfornying.

Inspectify.no har som mål å heve standarden på rørinspeksjoner av private avløp i Norge, slik at du som kunde kan være trygg på at du får god kvalitet på inspeksjonen, tilstandsrapporten og videoen fra rørinspeksjonen. Vi stiller derfor som minstekrav at alle rørinspektører som jobber gjennom oss, enten er eller skal bli sertifisert gjennom RIN. De skal inneha både kompetanse og teknisk utstyr for å tilby alle typer rørinspeksjoner. Du som kunde skal alltid få en objektiv vurdering av avløpet og anbefalt de riktige løsningene når du bestiller gjennom inspectify.no.