Rørinspeksjon

Rørene i en bolig eller eiendom er en viktig del av infrastrukturen som påvirker både komforten og verdien av boligen. Men rørene er ofte skjult bak vegger eller under gulv, og det er vanskelig å vite om de er i god stand uten spesialutstyr.

Rørinspeksjon kan spare deg for store utgifter og ulemper i fremtiden ved å forebygge alvorlige feil og reparasjoner.

Det er mange gode grunner til å sjekke tilstanden på rørene. En rørinspeksjon er en enkel, effektiv og nøyaktig måte å få oversikt over rørsystemet ditt, uten å grave eller pigge opp noe som helst.

  • Du finner årsaken til hvorfor rørene dine går tett.
  • Du får et bedre bilde av tilstanden til rørene og eventuelle behov for utbedring eller fornying.
  • Du kan unngå ubehagelige overraskelser som lekkasjer, oversvømmelser, dårlig lukt eller helseproblemer som kan oppstå på grunn av dårlige rør.
  • Du kan spare penger og tid ved å velge en kostnadseffektiv og lite inngripende metode for å reparere rørene hvis det er nødvendig.
  • Du bidrar til et bedre miljø ved å forebygge forurensning fra gamle eller ødelagte rør.

Det er lurt å ta en rørinspeksjon hvis du har en eldre bolig, hvis du har hatt gjentatte problemer med avløpet, eller hvis du skal pusse opp eller selge boligen din. Du kan spare deg for mye stress hvis du tar en rørinspeksjon når du skal selge boligen din. Mer info om det finner du her.

Det er heller ingen dum idé for en byggherre eller boligutvikler å gjennomføre en rørinspeksjon ved overlevering av et nytt bygg eller bolig. Dette vil sikre at avløpet er sjekket for rester etter byggeperioden som kan skape hindringer i avløpet. Slike hindringer kan igjen resultere i overforsvømmelse og lukt i boligen.

Hvis du står i en prosess der du skal bygge et nytt hus, kan du ta kontakt med byggherrer eller boligutviklere og be dem legge ved en “Kontroll av nyanlegg”. Det er kjedelig å måtte flytte ut av boligen etter noen uker på grunn av vannskader som skyldes at noen har brukt avløpet som søppelkasse under byggeprosessen. Dette vil sikre at avløpet er innenfor lover og normer og er fullt funksjonelt når du tar over huset. Mange byggherrer tilbyr en slik kontroll, men ikke alle. Her må du som bestiller og sluttbruker følge opp.

Hvordan velger du riktig rørinspektør. Les om dette i vår blog: Hvordan velger du riktig rørinspektør.

Hvis du ønsker å bestille en rørinspeksjon ta gjerne kontakt med med oss, du finner kontakt skjema her.

Hva koster en rørinspeksjon?

Inspectify fakturerer basert på den faktiske tiden som brukes og de tjenestene vi leverer.

Inspectify har en minstepris på 4.875,- inkl.merverdiavgift.
Denne priser inkluderer transport til og fra arbeidsstedet*, samt en times arbeid (Inspeksjon og skriving av rapport). Dersom oppdraget overstiger en times varighet, vil vi fakturere hver påbegynte halve time med kr. 1 250,- inkludert merverdiavgift.

*For å gi deg en tydeligere informasjon angående transportkostnader, gjelder vår inkluderte transport til og fra arbeidsstedet, innenfor en avstand på 80 km fra våre kontorer i Saltnes. Dersom reiseavstanden overstiger 80 km, vil vi begynne å beregne arbeidstiden etter at de første 80 km er passert.

Bompenger og eventuelle parkeringskostnader vil bli belastet i tillegg. Vi ønsker å sikre at du får en transparent oversikt over alle kostnader som kan være involvert i rørinspeksjonen, inkludert transport og eventuelle ekstrautgifter.

I vår bransje kan vi støte på situasjoner der gjeldende sikkerhetsforskrifter krever ekstra tiltak for å sikre arbeidsplassen. Dette kan inkludere bruk av sikkerhetsmann, gassmåling, sikringssele, vinsj, tripod og lift. I slike tilfeller vil det være nødvendig med to personer for å utføre arbeidet forsvarlig og i tråd med sikkerhetskravene. Det er også viktig å merke seg at det kan oppstå omstendigheter som gjør arbeidet mer tidkrevende enn det som opprinnelig ble estimert. Dette kan skyldes ulike faktorer, som for eksempel kompleksiteten i rørsystemet, tilgangsutfordringer eller uforutsette forhold som oppdages underveis. Vi er forberedt på slike situasjoner og vil tilpasse oss for å sikre at arbeidet blir utført grundig og profesjonelt.

Vårt mål er å sikre at du får en rettferdig og nøyaktig fakturering basert på reelle kostnader og arbeidsmengde. Vi verdsetter din tillit og ønsker å gjøre vår prisstruktur så gjennomsiktig som mulig, slik at du kan ta informerte beslutninger når du velger oss som din rørinspektør. Vi er forpliktet til å levere tjenester av høy kvalitet og sørge for at du får god verdi for pengene du investerer i rørinspeksjonen.

Typer av rørinspeksjon

Våre inspektører er utstyrt med det nyeste og beste innen teknologien innen rørinspeksjon og har lang erfaring og solid fagkunnskap

Feilsøk

Driftsproblemer med avløpet ditt kan skyldes mange ulike årsaker, som for eksempel tette rør, rotinntrengning, lekkasjer, setninger eller skader. En rørinspeksjon vil gi deg et klart bilde av tilstanden til rørene dine og anbefale deg den beste løsningen for ditt problem.

For å utføre feilsøk av avløp trenger man ikke nødvendigvis det beste utstyret. Det er viktig at kamerabilde er rent og klart slik at forholdene ligger til rette for gode observasjoner. Alle inspeksjoner skal tas opp på video og medfølge rapporten som overleveres til kunden.

Rørinspektøren må inneha kompetanse slik at han/hun kan vurdere, observere og registrere observasjoner på riktig måte. Rørinspektøren må også inneha kompetanse rundt de forskjellige løsningene som finnes for å utbedre eventuelle feil og mangler. Rapporten skal være fylt ut slik at kunden enkelt kan forstå hva som har blitt observert.

Tilstandsrapport

Hvis du skal selge eller har kjøpt hus/eiendom, så vil en tilstandskontroll dekke dokumentkravene for avløp. Dette kan spare deg for uventede kostnader eller konflikter i fremtiden. Du kan også bestille en tilstandskontroll av avløpet ditt kun for å vite at alt står bra til eller for å fange opp kommende problemer. Dette vil gi deg trygghet og sikre at avløpet fungerer som det skal.

For å utføre en god tilstandsrapport så settes det høyere krav til utstyret. Kameraet skal ha rent og klart bilde og være sentrert i røret. Hvis forholdene ligger til rette, så skal kameraet ha et sving- og dreibart hode slik at man kan se nærmere på eventuelle observasjoner som gjøres under inspeksjonen. Dette vil sikre at inspeksjonen blir utført på en profesjonell og pålitelig måte. Alle inspeksjoner skal tas opp på video og medfølge rapporten som overleveres til kunden.

Rørinspektøren må inneha kompetanse slik at han/hun kan vurdere, observere og registrere observasjoner på riktig måte. Rørinspektøren må også inneha kompetanse rundt de forskjellige løsningene som finnes for å utbedre eventuelle feil og mangler, slik at kunden er sikret den beste anbefalingen på utbedring av problemet. Rapporten skal være fylt ut slik at kunden enkelt kan forstå hva som har blitt observert.

Detaljplanlegging for renovering

Formålet med inspeksjonen er å finne ut om rørene trenger renovering eller ikke, og hvilken metode som passer best for å utbedre eventuelle skader eller problemer. Inspeksjonen er detaljert og legger et godt grunnlag for valg av rehabiliteringsmetode.

Her har vi samme utstyrskrav som ved en tilstandsrapport: Kameraet skal ha rent og klart bilde og være sentrert i røret. Hvis forholdene ligger til rette, så skal kameraet ha et sving- og dreibart hode slik at man kan se nærmere på eventuelle observasjoner som gjøres under inspeksjonen. Alle inspeksjoner skal tas opp på video og medfølge rapporten som overleveres til kunden.

Rørinspektøren må inneha kompetanse slik at han/hun kan vurdere, observere og registrere observasjoner på riktig måte. Rørinspektøren må også inneha kompetanse rundt de forskjellige løsningene som finnes for å utbedre eventuelle feil og mangler, slik at kunden er sikret den beste anbefalingen på utbedring av problemet. Rapporten skal være detaljert og fylt ut slik at kunden enkelt kan forstå hva som har blitt observert.

Kontroll av nyanlegg

Rørinspeksjonen utføres for å sikre at avløpsledningen har tilfredsstillende kvalitet og fungerer som den skal. Det er anbefalt at en kontroll av nyanlegg utføres av en uavhengig part som ikke har vært involvert i å legge eller renovere ledningen.

Alle kontroll av nyanlegg skal utføres med et kamera med sving- og dreibart hode. Bilde skal være rent og klart og kameraet sentrert i røret.

Rørinspektøren må inneha kompetanse slik at han/hun kan vurdere, observere og registrere observasjoner på riktig måte. Rørinspektøren må også inneha kompetanse rundt de forskjellige løsningene som finnes for å utbedre eventuelle feil og mangler, slik at kunden er sikret den beste anbefalingen på utbedring av problemet. Rapporten skal være detaljert og fylt ut slik at kunden enkelt kan forstå hva som har blitt observert.