Personvernerklæring

Vi bryr oss om personvernet ditt og sørger for at opplysningene dine blir behandlet på en trygg måte. Her kan du lese hvordan Inspectify AS (heretter kalt «Inspectify», «vi», «oss» eller «vårt») bruker personopplysninger om deg når vi har ansvaret for behandlingen. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har i forhold til behandlingen vår.

Inspectifys rolle som behandlingsansvarlig

Inspectify ble grunnlagt av Henning Bødtker-Lund i 2022. Vi fokuserer på våre kunder, vår bransje og levering av topp løsninger som gjør at kundene kan få utført alle typer inspeksjoner innen eiendom. Vi behandler mange personopplysninger i forbindelse med virksomheten vår. Det gjør vi for å gi deg best mulig service. Vi samler inn og behandler stort sett vanlige (ikke-sensitive) data.

Vi vil gjerne høre fra deg hvis du lurer på noe om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du kan nå oss på denne måten:

Inspectify AS

Gamleveien 102

1642 SALTNES, Norge

Epost: post@inspectify.no

Telefon: 400 00 722

Hvilke personopplysninger vi samler inn, og hvorfor

Personopplysninger er informasjon som kan identifisere deg som enkeltperson. Vi samler inn og bruker slike opplysninger i ulike sammenhenger, for eksempel når du besøker våre nettsider, bestiller våre produkter eller tjenester, eller kontakter oss. Her kan du lese mer om hva vi gjør med personopplysningene dine i hver situasjon.

Inspectify er en tjeneste som hjelper deg med å inspisere boligen din. Når du bruker vår hjemmeside (www.Inspectify.no) eller noen av våre underdomener, samler vi inn og bruker noen opplysninger om deg og enheten din. Dette gjør vi for å tilpasse og forbedre tjenestene våre til dine behov og interesser. Her kan du lese mer om hva slags opplysninger vi samler inn og hvordan vi bruker dem.

 • IP-adresse og enhetsinformasjon: Vi registrerer IP-adressen din og informasjon om datamaskinen, mobilen eller nettbrettet du bruker når du besøker hjemmesiden vår. Dette gjør vi for å sikre at hjemmesiden fungerer riktig på enheten din, for å beskytte oss mot svindel eller misbruk av tjenesten vår, og for å analysere hvordan brukerne våre navigerer på hjemmesiden.
 • Informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier: Vi bruker informasjonskapsler og andre teknologier som lagrer data på enheten din når du besøker hjemmesiden vår. Disse dataene kan inneholde informasjon om hvilke sider du besøker, hva du søker etter, hvilke annonser du ser på, hvilke produkter eller tjenester du er interessert i osv. Vi bruker disse dataene for å tilpasse innholdet på hjemmesiden vår til dine preferanser, for å vise deg relevante annonser på andre nettsider basert på dine aktiviteter hos oss, og for å begrense antall ganger du ser den samme annonsen. Du kan lese mer om informasjonskapsler og hvordan du kan styre dem på nettsidens cookie-banner.
 • Kontaktopplysninger og andre personopplysninger: Hvis du velger å gi oss noen personopplysninger om deg selv når du bruker hjemmesiden vår, f.eks. når du fyller ut et skjema eller registrerer deg hos oss, lagrer vi disse opplysningene i våre systemer. Vi bruker disse opplysningene for å kontakte deg angående de produktene eller tjenestene du har vist interesse for eller bestilt hos oss.

Vi tar godt vare på personopplysningene dine og følger gjeldende lover og regler for personvern. Du har rett til å få vite hva slags opplysninger vi har om deg og hvordan vi behandler dem. Du har også rett til å be oss slette eller endre opplysningene hvis de er feil eller ufullstendige.

Kunder og potensielle kunder hos Inspectify

Når du bestiller eller viser interesse for våre produkter eller tjenester, eller når du representerer en bedrift som gjør det samme, samler vi inn og bruker noen personopplysninger om deg. Dette gjør vi for å levere og fakturere de produktene eller tjenestene du har bestilt eller forespurt, for å gi deg god kundeservice og support, og for å informere deg om nyheter og tilbud fra oss.

De personopplysningene vi samler inn og bruker om deg kan være:

 • Navn: Vi trenger navnet ditt for å identifisere deg som kunde eller kontaktperson hos en kunde.
 • Firmanavn: Hvis du representerer en bedrift som er kunde eller potensiell kunde hos oss trenger vi firmanavnet for å registrere bedriften i våre systemer.
 • Adresse: Hvis du er en privatkunde eller representerer en bedrift som er kunde eller potensiell kunde hos oss trenger vi adressen for å sende fakturaer og annen.
 • Telefonnummer/mobilnummer: Vi trenger telefonnummeret eller mobilnummeret ditt for å kontakte deg angående din bestilling eller forespørsel, for å gi deg support hvis du har problemer med våre produkter eller tjenester, og for å sende deg SMS-varsler om viktige ting som f.eks. timeavtaler.
 • E-postadresse: Vi trenger e-postadressen din for å sende deg bekreftelser på din bestilling eller forespørsel, for å gi deg support hvis du har problemer med våre tjenester, og for å sende deg nyhetsbrev om nyheter og tilbud fra oss hvis du har samtykket til det.
 • Tittel: Hvis du representerer en bedrift som er kunde eller potensiell kunde hos oss kan vi bruke tittelen din for å vite hvilken rolle du har i bedriften og hvordan vi best kan kommunisere med deg.
 • Kjøpshistorikk: Vi lagrer informasjon om hvilke produkter eller tjenester du har kjøpt eller forespurt hos oss slik at vi kan levere dem til deg, følge opp eventuelle reklamasjoner eller garantier, analysere dine behov og preferanser, og anbefale andre produkter eller tjenester som kan være relevante for deg.
 • Betalingsopplysninger: Vi lagrer informasjon om hvordan du betaler for våre produkter eller tjenester slik at vi kan fakturere deg riktig, håndtere eventuelle refusjoner, og forebygge svindel.
 • Informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder: Vi kan innhente informasjon om deg fra offentlig tilgjengelige kilder som f.eks. Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, Folkeregisteret osv. Dette gjør vi for å verifisere identiteten din, sjekke din betalingsevne, oppdatere kontaktinformasjonen din osv.
 • Øvrige opplysninger som du gir til oss: Hvis du gir oss noen andre opplysninger om deg selv når du kontakter oss f.eks. via telefon, e-post, chat osv., lagrer vi disse opplysningene i våre systemer slik at vi kan hjelpe deg med det du lurer på.

Vårt grunnlag for behandlingen er avtalen med deg (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b) eller våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Mottakere av markedsføring

Når du mottar markedsføring fra Inspectify, behandler vi følgende personopplysninger om deg:

 • Navn.
 • Firmanavn.
 • Adresse.
 • Telefonnummer.
 • E-postadresse.
 • Tittel.
 • Tjeneste\Produktintresse.

Vi behandler også opplysninger om dine preferanser når det gjelder markedsføring eller kommunikasjon, og bruken av den markedsføringen vi sender deg. Dette inkluderer for eksempel:

 • Om du har åpnet en e-post fra oss.
 • Om e-posten er lest.
 • Hvilke lenker du har åpnet.

Vi behandler også opplysninger som du ellers har gitt oss, for eksempel ved å fylle ut et skjema på vår nettside eller kontakte oss via telefon eller e-post.

Vi behandler personopplysningene dine med tanke på markedsføring av selskapet vårt og selskapets tjenester. Vi ønsker å gi deg relevant og tilpasset informasjon om våre produkter og tilbud som kan være av interesse for deg eller din bedrift.

Vi bruker opplysningene om dine preferanser og din bruk for å forstå den måten våre kunder tar imot markedsføring, og for å forbedre markedsføringen overfor deg og våre øvrige kunder. Vi analyserer for eksempel hvilke typer e-poster som får mest respons, hvilke tidspunkter som er best å sende dem på, og hvilke emner som engasjerer mest.

Vi behandler personopplysningene dine i henhold til gjeldende lover og regler, spesielt personvernforordningen (GDPR) og markedsføringsloven. Personvernforordningen er en EU-forordning som gir deg rettigheter og beskyttelse når det gjelder behandling av personopplysninger. Markedsføringsloven er en norsk lov som regulerer hvordan vi kan sende ut markedsføring til deg.

Samarbeidspartnere og/eller leverandører til Inspectify

Når du jobber med Inspectify som samarbeidspartner eller leverandør, eller er kontaktperson hos en av dem, trenger vi noen opplysninger om deg. Disse opplysningene inkluderer navn, firmanavn, forretningsadresse, arbeidstelefonnummer, e-postadresse og tittel. Vi kan også bruke offentlig tilgjengelig informasjon og annen informasjon som du gir oss frivillig.

Vi bruker disse opplysningene for å håndtere kontrakten med deg og for å motta varer og tjenester fra våre leverandører og samarbeidspartnere. I tillegg kan vi bruke dem for å oppfylle avtaler med kundene våre hvis det er relevant.

Vi har lov til å behandle disse opplysningene enten fordi det er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b) eller fordi det er i vår berettigede interesse (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Rekruttering

I forbindelse med rekrutteringsprosessen behandler vi personopplysninger som omfatter navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, evalueringer knyttet til rekrutteringsprosessen og andre opplysninger som du fremlegger for oss, slik som CV, kvalifikasjoner, tidligere arbeidsbakgrunn og referanser.

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å administrere rekrutteringsprosesser og vurdere jobbsøknader. Tilgangen til behandling av personopplysninger i rekrutteringsprosessen vil være begrenset basert på en nødvendighetsvurdering. Dokumentasjonen til kandidater som ikke tilsettes vil bli slettet etter at ansettelsesprosessen er avsluttet, med mindre annet er avtalt.

Vårt grunnlag for behandlingen er våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Øvrige, generelle formål med behandlingen av opplysninger

Vi kan komplettere informasjonen vi innhenter med informasjon fra andre kilder. Dette kan være offentlig tilgjengelig informasjon – herunder informasjon vi mottar gjennom offentlig tilgjengelige kilder.

Opplysninger som vi har innhentet til de formål som er angitt ovenfor, kan Inspectify videre behandle med sikte på å etterleve lover og regler som Inspectify er underlagt i forbindelse med virksomheten til selskapet, eller for å oppfylle ulike rapporterings- eller informasjonsplikter i henhold til gjeldende lover og regler (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.)

Dersom Inspectify avhender hele eller deler av selskapet, eller avhender eller overdrar våre aktiviteter eller på annen måte er involvert i en fusjon eller overdragelse av hele eller en vesentlig del av selskapet, kan Inspectify overføre opplysningene dine til den part eller de parter som er involvert i overdragelsen som ledd i denne transaksjonen når det kan skje i samsvar med lovgivningen (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1, bokstav f).

Til sist kan Inspectify behandle personopplysningene for å ivareta eller forsvare våre eller tredjeparts juridiske rettigheter eller berettigede interesser i tilfeller der dette er nødvendig, saklig og forholdsmessig (personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav f).

Deling av dine opplysninger med andre

Inspectify kan overføre personopplysningene til andre leverandører og/eller tjenesteytere i forbindelse med den ordinære virksomheten til selskapet.

Inspectify kan også overføre personopplysningene til en offentlig myndighet i situasjoner der vi konkret er pålagt å overføre personopplysningene i samsvar med lovgivning og informasjonsplikter som vi er underlagt.

Vi innhenter også tekniske data fra tredjepartsleverandører som foretar analyse om besøket ditt på nettsiden vår.

Vi søker å begrense overføring av personopplysninger i personlig identifiserbar form, og dermed overføring av opplysninger som kan identifisere deg personlig.

Inspectify overfører også personopplysningene til databehandlere, for eksempel i forbindelse med administrasjon av våre IT-systemer. Våre databehandlere behandler kun personopplysningene til våre formål og på instruks fra oss. Vi inngår databehandleravtaler med våre databehandlere for å sikre at den nødvendige sikkerheten er på plass og for å beskytte opplysningene og overholde våre forpliktelser som behandlingsansvarlig.

Grunnlaget for behandlingen er våre legitime interesser (personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav f).

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Vi kan i forbindelse med behandlingen av personopplysningene overføre opplysningene til land utenfor EU/EØS. Personvernlovgivningen i disse landene kan være mindre streng enn den er i Norge og EU/EØS for øvrig. I visse land har EU-kommisjonen imidlertid fastsatt at personvernnivået er på høyde med det vernenivået som er i EU/EØS. Hvis vi overfører personopplysninger til land der dette ikke er tilfelle, vil overføringen av personopplysningene til disse landene utenfor EU/EØS skje på bakgrunn av standardkontraktene utarbeidet av EU- kommisjonen, eller annet lignende overføringsgrunnlag som er spesielt utarbeidet for å sikre et tilstrekkelig vernenivå.

Du kan lese mer om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS på EU- kommisjonens hjemmeside.

Lagringsperiode, personvern og sikkerhet

Personopplysningene lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for. Når opplysningene ikke lenger er nødvendige, vil vi sikre at de slettes på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Det er vår politikk å beskytte personopplysninger ved å treffe tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

Informasjonssikkerhet er den forretningsrisikoen som er høyest prioritert i Inspectify. Vi arbeider seriøst og profesjonelt med sikkerhetsrisiko og har truffet sikkerhetstiltak som skal sikre vern for alle de personopplysningene som vi behandler. Vi gjennomfører regelmessig intern oppfølging av hvorvidt retningslinjer og tiltak er tilstrekkelige og overholdt.

Dine rettigheter

Som registrert har du en rekke rettigheter i henhold til personvernforordningen. Hvis du vil benytte deg av rettighetene, må du kontakte oss.

Du kan − ubetinget og til enhver tid − kalle tilbake ethvert samtykke. Det kan du gjøre ved å sende en e-post til oss (se e-post ovenfor). Tilbakekalling av samtykket vil ikke ha noen negativ innvirkning.

Det kan imidlertid bety at vi heretter ikke kan oppfylle spesifikke anmodninger fra deg. Tilbakekalling av et samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som har blitt utført på grunnlag av samtykket før det ble tilbakekalt. Videre vil det ikke påvirke noen behandling som utføres på annet lovlig grunnlag. Du kan dessuten – ubetinget og til enhver tid – gjøre innsigelser mot vår behandling når den skjer på bakgrunn av vår rettmessige interesse.

Dine rettigheter omfatter også følgende:

 • Rett til innsyn: Du har rett til å få innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg.
 • Rett til korrigering: Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert og ufullstendige personopplysninger utfylt.
 • Rett til sletting (retten til å bli glemt): I særlige tilfeller har du rett til å få slettet personopplysninger om deg innen det tidspunktet vi vanligvis vil slette dine opplysninger.
 • Rett til begrensning av behandling: Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi heretter bare behandle opplysningene – bortsett fra lagring – med ditt samtykke, eller med tanke på at lovkrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.
 • Rett til å protestere: Du har i visse tilfeller rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger, og alltid hvis behandlingen er med tanke på direkte markedsføring.
 • Rett til dataportabilitet: Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og få overført disse personopplysningene fra én behandlingsansvarlig til en annen.
 • Rett til å klage: Du kan til enhver tid melde inn klage til Datatilsynet angående vår behandling av personopplysninger. Se mer på datatilsynet.no, der du også kan finne mer informasjon om dine rettigheter som registrert.

Oppdateringer

Vi evaluerer og oppdaterer løpende denne personvernerklæringen. Det er derfor en god idé å holde deg regelmessig oppdatert. Øverst kan du se når den sist ble oppdatert. Den siste versjonen vil alltid være tilgjengelig på våre hjemmesider.

Informasjon om bruk av informasjonskapsler

Nedenfor kan du lese hvordan vi bruker egne informasjonskapsler og informasjonskapsler fra tredjeparter til å analysere hvordan våre aktiviteter brukes på internett.

Noen av Inspectifys sider kan ha innhold som bare kan vises hvis informasjonskapsler lagres. Data fra informasjonskapsler brukes også til å samle inn personlig identifiserbare opplysninger for markedsføringsformål.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i nettleseren på datamaskinen, smarttelefonen, nettbrettet eller en annen enhet du surfer på nettet med når du besøker hjemmesider. Informasjonskapsler gjør det mulig å gjenkjenne enheten din mv. og å samle inn informasjon om din atferd på nettet, inkludert hvilke sider og funksjoner som besøkes med din nettleser, samt sikrer at den fungerer rent teknisk.

I noen tilfeller er informasjonskapsler den eneste måten å få et nettsted til å fungere etter hensikten på. En informasjonskapsel er en passiv fil, og den kan derfor ikke samle inn opplysninger på datamaskinen, spre datavirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og inneholder ingen personopplysninger. Informasjonskapsler brukes av stort sett alle nettsteder. Les mer på nettsidens cookie-banner

Fjerning og lagring av cookies

Du kan til enhver tid trekke samtykket ditt tilbake ved enten å slette, avvise eller fravelge bruken av cookies på din enhet. Dette gjør du ved å endre innstillingene i din nettleser. Hvor du finner innstillingene kan avhenge av hvilken nettleser du bruker

Vær oppmerksom på at hvis du trekker samtykket ditt, kan det være funksjoner og tjenester på hjemmesiden som ikke fungerer fordi de krever at nettstedet husker valgene du har gjort.

Vedvarende cookies sletter seg selv etter forskjellige intervaller, men oppdateres automatisk når du besøker et hjemmesiden igjen.

Du kan slette cookies, som du tidligere har akseptert. Hvordan du sletter cookies avhenger av hvilken nettleser du bruker. Hvis du bruker en enhet med en nyere nettleser, kan du slette cookies ved hjelp av hurtigtastene: CTRL + SHIFT + Delete.

Hvis hurtigtastene ikke virker, og/eller hvis du bruker en Apple-enhet, må du finne ut hvilken nettleser du bruker, og deretter klikke på den relevante lenken:

Merk at hvis du bruker flere nettlesere, må du slette cookies i alle nettleserne dine.